Senior Fullstack-kehittäjä (eFTI-hanke)
LocationEtä
LanguagesFinnish skill required
Start2024 alku
Duration1,5-2 vuotta
Requirements
Haemme Suomen kansalliseen eFTI-hankkeeseen senior fullstack-kehittäjää. https://www.efti.fi https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/sahkoiset-kuljetustiedot-tuovat-tehokkuutta-kuljetuksiin-ko... Kyseessä on EU:n laajuinen yhteishanke jonka tavoitteena on luoda kehys rahtitietojen digitaaliselle vaihdolle yritysten ja viranomaisten välillä. Projektissa toteutetaan kansallinen eFTI-toteutus sekä pilotteja, joilla todennetaan eFTIn toimivuus ja hyödyt. Kansallinen toteutus sisältää tarvittavan eFTI-toteutuksen, jonka kanssa yritystoimijoiden alustat kommunikoivat ja viranomaiset pystyvät hyödyntämään eFTI-kuljetustietoja. Toteutus tulee pitämään sisällään seuraavia komponentteja: eFTI Gate, valtuutuspalvelu (authorization), todennuspalvelu (authentication), eFTI-alustan referenssitoteutus, sertifioinnin hallinta ja tunnistus, eDelivery-tiedon vaihtorajapinnat, API-rajapinnat ja niiden hallinta, visuaalinen käyttöliittymä, metadatarekisteri, eFTI-rahtikirjojen indeksointi ja hakumekanismi sekä analytiikkakyvykkyys. Fullstack-kehittäjän tehtävät: suunnittelu-, toteutus-, ja kehittämistehtävät. Kehittäjä osallistuu myös testaukseen. Fullstack-kehittäjän tehtävänä on toimia toteutuksen kokonaisvaltaisena osaajana ja asiantuntijana, joka täydentää osaamisellaan Backend-kehittäjää. Vaadittava kokemus: -Alempi korkeakoulututkinto, mielellään ylempi -Kokemusta AWS- sekä Azure-pilvipalveluista yhteensä 2 vuotta. -Vähintään 2 vuotta kokemusta web-pohjaisesta käyttöliittymätoteutuksesta -Vähintään 5 vuotta fullstack-kehityskokemusta -Kokemus useista ohjelmointikielistä, yhden oltava Java -Kokemus yhdestä React Native-projektista (kesto väh 40 htp) -Kokemus useista tietokannoista -Kokemus usean toimijan projekteista -Kokemus yhdestä automaattisesti skaalautuvan järjestelmän toteutuksesta -Kokemus useasta konttiteknologiatoteutuksesta -Laaja integraatio-kokemus useista erilaisista rajapinnoista -Kokemusta myös palvelukeskeisen arkkitehtuurin integraatiototeutuksesta -Kokemusta Point-to-point-integraatioista -Kokemusta avoimen lähdekoodin projektista, jossa on itse hyödynnetty ja tuotettu koodia yhteiseen avoimeen lähdekoodiin (koko väh 20htp) -Kokemusta projekteista, jossa on kehitetty ja käyttöönotettu tekoälyominaisuus, jolla on digitalisoitu toimintaa. -Ehdottomasti hyötyä kokemusta hankkeesta jossa on käytetty AS4-pohjaisia sanomia, tämä on hyvä tietää ennakkoon.
Contactjani.murtoranta@digia.com 0405758051
Case ID#976
Apply time endsIn 1 day
Updated8 days ago