Tuoteasiantuntija
Positions and allocation100% allokaatio
LocationHybridi, 1-2 pv/vko Helsinki ja muuten etänä
LanguagesFinnish skill required
Start18.3.2024
Duration6-12kk
Requirements
Oletko tuoteasiantuntija-ammattilainen, jolla on: - Vahva kokemus viestinnästä ja sen suunnittelusta, koordinoinnista ja myös viestinnän toimintamallin parantamisesta sekä jalkauttamisesta - Vankka kokemus liiketoiminnan laajojen sovellusalueiden (Maksaminen, Tilit ja Kortit) tuotesisällöstä sekä liiketoimintaprosesseista. Taito tunnistaa riippuvuussuhteita sekä mahdollisia riskejä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kehitystä yli tiimirajojen sekä näiden eskaloiminen. - Kyky tuottaa liiketoiminnalle näkemystä toimihenkilökentältä ja asiakkailta sekä parantaa asiakaskokemusta - Vahva kokemus ketterästä ja perinteisestä ohjelmistokehityksestä ja kontekstista, missä järjestelmiä kehitetään useammalla eri rintamalla, mukaan lukien kokemusta offshore-tiimien kanssa työskentelystä - Kyky tuottaa ajantasaista, olennaista ja oikea-aikaista viestintää sidosryhmille sekä ymmärtää viestinnän tarpeet etupainoisesti - Kyky työskennellä niin itseohjautuvasti kuin yhdessä liiketoiminannan sidosryhmien ja tiimien avainhenkilöiden kanssa - Erittäin hyvät kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä suomeksi että englanniksi - Kyky priorisoida työtehtävät ja ajankäyttö. Kyky työskennellä paineen alla on tähän rooliin ehdoton vaatimus Toivomme tuoteasiantuntijalta ratkaisukeskeisyyttä, tiivistämistaitoja (ytimen löytäminen), englannin kielen taitoa, office-ohjelmien ja erilaisten järjestelmien käyttökokemusta (Jira, Confluence, Osuva, Opas, Service Now). Lisäksi tuoteasiantuntijan vastuulla on kanavien hallinta eli vastaa palvelupyynnöistä, sähköposteista, Viva Engagesta ja häiriönhallinnasta omien projektien lisäksi. Valitulle henkilölle teetetään turvallisuusselvitys.
Contactsarita@digiahub.com
Case ID#1070
Apply time endsIn 7 days
Updated3 weeks ago