Senior Java backend-kehittäjä (eFTI-hanke)
LocationEtä
LanguagesFinnish skill required
Start2024 alku
Duration1,5-2 vuotta
Requirements
Haemme Suomen kansalliseen eFTI-hankkeeseen senior Java backend / integraatiokehittäjää. https://www.efti.fi https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/sahkoiset-kuljetustiedot-tuovat-tehokkuutta-kuljetuksiin-koko-euroopassa Kyseessä on EU:n laajuinen yhteishanke jonka tavoitteena on luoda kehys rahtitietojen digitaaliselle vaihdolle yritysten ja viranomaisten välillä. Projektissa toteutetaan kansallinen eFTI-toteutus sekä pilotteja, joilla todennetaan eFTIn toimivuus ja hyödyt. Kansallinen toteutus sisältää tarvittavan eFTI-toteutuksen, jonka kanssa yritystoimijoiden alustat kommunikoivat ja viranomaiset pystyvät hyödyntämään eFTI-kuljetustietoja. Toteutus tulee pitämään sisällään seuraavia komponentteja: eFTI Gate, valtuutuspalvelu (authorization), todennuspalvelu (authentication), eFTI-alustan referenssitoteutus, sertifioinnin hallinta ja tunnistus, eDelivery-tiedon vaihtorajapinnat, API-rajapinnat ja niiden hallinta, visuaalinen käyttöliittymä, metadatarekisteri, eFTI-rahtikirjojen indeksointi ja hakumekanismi sekä analytiikkakyvykkyys. Backend-kehittäjän tehtävät: suunnittelu-, toteutus-, ja kehittämistehtävät; taustajärjestelmät, tietokannat, toimintalogiikat. Kehittäjä osallistuu myös testaukseen ja tarvittaessa muuhun projektin aikaiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vaadittava kokemus: -Alempi korkeakoulututkinto, mielellään ylempi -Kokemusta AWS- sekä Azure-pilvipalveluista yhteensä 2 vuotta. -Vähintään 1 vuosi kokemusta konesalipohjaisista sovelluskehityshankkeista -Vähintään 5 vuotta backend / integraatiokehittäjäkokemusta -Kokemus useista ohjelmointikielistä -Kokemus useista tietokannoista -Kokemus usean toimijan projekteista -Kokemus yhdestä automaattisesti skaalautuvan järjestelmän toteutuksesta -Kokemus useasta konttiteknologiatoteutuksesta -Laaja integraatio-kokemus useista erilaisista rajapinnoista -Kokemusta myös palvelukeskeisen arkkitehtuurin integraatiototeutuksesta -Kokemusta Point-to-point-integraatioista -Kokemusta avoimen lähdekoodin projektista, jossa on itse hyödynnetty ja tuotettu koodia yhteiseen avoimeen lähdekoodiin (koko väh 20htp) -Kokemusta projekteista, jossa on kehitetty ja käyttöönotettu tekoälyominaisuus, jolla on digitalisoitu toimintaa. -Ehdottomasti hyötyä olla kokemusta hankkeesta jossa on käytetty AS4-pohjaisia sanomia, tämä on hyvä tietää ENNAKKOON
Contactjani.murtoranta@digia.com 0405758051
Case ID#975
Apply time endsIn 1 day
Updated9 days ago